Κοινοτικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Χοιροκοιτίας, που έχουν εκλεγεί κατά τις Κοινοτικές εκλογές που έγιναν στις 18 Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τον Περί Κοινοτήτων Νόμο, (Ν.86(Ι)/1999), είναι οι ακόλουθοι:
Ονοματεπώνυμο: Ελένη Θεοδώρου (Πρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99320244
Ονοματεπώνυμο: Ανδρέας Σπαρσή (Αντιπρόεδρος)
Τηλέφωνα: 99531145
Τα μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Γεώργιος Κυπριανού (Κοκής)
Τηλέφωνα: 99625544
Ονοματεπώνυμο: Νίκος Παύλου Χριστοφόρου
Τηλέφωνα: 99499997
Ονοματεπώνυμο: Αλέκος Αλεξάνδρου
Τηλέφωνα: 99447609
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Θεοδώρου
Τηλέφωνα: 99588465
Ονοματεπώνυμο: Παναγιώτης Δημητρίου
Τηλέφωνα: 99483837
Το προσωπικό του Κοινοτικού Συμβουλίου είναι:
Ονοματεπώνυμο: Μαρία Ελευθερίου Μάμα
Επάγγελμα: Γραφέας
Τηλέφωνα: 24323000

Ωράριο Κοινοτικού Συμβουλίου

Δευτέρα 08:00-16:00
Τρίτη 08:00-13:30
Τετάρτη 08:00-13:00
Πέμπτη 08:00-13:00
Παρασκευή 08:00-16:00
© Copyright 2021 - Χοιροκοιτία / Designed & Developed by NETinfo Plc